ศิลปิน


25 ศิลปิน จากทั้งหมด 252 ศิลปิน

กมล ทัศนาญชลี (2487- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ (2486- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ช่วง มูลพินิจ (2483- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ชวลิต เสริมปรุงสุข (2482-2563)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (2474-2564)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2539
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ดำรง วงศ์อุปราช (2479-2545)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
เดชา วราชุน (2488- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2550
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์), สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
ถวัลย์ ดัชนี (2482-2557)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2544
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ถาวร โกอุดมวิทย์ (2499- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ทวี รัชนีกร (2477- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ธงชัย รักปทุม (2484- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2553
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (2489-2560)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ประเทือง เอมเจริญ (2478-2565)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ประหยัด พงษ์ดำ (2477-2557)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2541
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ปริญญา ตันติสุข (2498- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
หน้า 1 จาก 2
ถัดไป
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้