เจริญงอกงาม (งานสร้างจำลอง)

เจริญงอกงาม (งานสร้างจำลอง) ไม่ปรากฏปีสร้าง

สัมฤทธิ์ | 11.5 x 16 x 8 (รวมฐาน) ซม.

ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (2474-2474)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2539
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
แสดงรายละเอียด

ผลงานอื่นๆ ของศิลปิน

มีทั้งหมด 2 ผลงาน
เจริญงอกงาม (งานสร้างจำลอง)
เจริญงอกงาม (งานสร้างจำลอง) ไม่ปรากฏปีสร้าง
เจริญงอกงาม
เจริญงอกงาม 2524
เจริญงอกงาม (งานสร้างจำลอง)
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้