พิชัย นิรันต์

พิชัย นิรันต์ (2479- )

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2546
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
เกิด 2479
เว็บไซต์ http://rama9art.org/pichai
การศึกษา
2502 อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2498-2499 ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลัยช่างศิลป) กรุงเทพฯ
2497 โรงเรียนไพศาลศิลป จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัล
2546 ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2538 ได้รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
2507 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 กรุงเทพฯ
2506 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ
2504 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 กรุงเทพฯ
2503 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว
2546 แสดงศิลปกรรมเดี่ยว "Le Cycle de la vie" ณ L'Atelier Gen Paul (ย่านมงมาร์ต) และ ณ Lafayette Gourmet กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
2545 แสดงนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว "มหาตรีสหัสสโลกธาตุ" ภาพเขียนพุทธเกษตร ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม
2554 แสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 2011 (Contemporary Arts Exhibition Thai-Japan 2011) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองโทยามะ จังหวัดโทยามะ ประ
2554 แสดงผลงานศิลปกรรมเดี่ยวเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ "จิตตสังขาร" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
2553 นิทรรศการ ศิลปกรรมสร้างสรรค์ความรักความปรองดอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติ เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒ
2553 นิทรรศการ "พู่กันเก่า' 53" ณ หอศิลปะจามจุรี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ส่งสำเนาภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา สำหรับนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างว
2552 นิทรรศการ "โครงการศิลปินวาดภาพเพื่อประมูล" ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันปตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบทุนการก่อสร้าง "พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน
2552 นิทรรศการจิตรกรรมไทย-ล้านนาร่วมสมัย ศิลปบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "รอยยิ้มสยาม: ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมส
2551 นิทรรศการศิลปะไร้พรมแดน ณ บริเวณชั้น 1 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ พลาซ่า
2551-2552 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะ งานนิทรรศการ "ธารศิลป์-รักษ์จิตรกร"
2551 แสดงงานมหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป 55 ปี ในวาระที่สถานศึกษาได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ 2495 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 55 ปี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 5 ผลงาน
วัฏฏะจักรแห่งชีวิต / 2550
วัฏฏะจักรแห่งชีวิต / 2550 2550
พุทธรักษา
พุทธรักษา 2523
ชีวาตมัน
ชีวาตมัน 2517
ความมั่งคั่งแห่งชีวิต
ความมั่งคั่งแห่งชีวิต 2552
White Path
White Path 2517
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้