กงล้อแห่งพลังอำนาจ

กงล้อแห่งอำนาจ : ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ)

ศิลปินระดับตำนานของไทย สร้างผลงานมาแล้วทุกรูปแบบทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ถึงวันนี้ ท่านยังคงสร้างงานอันทรงพลังภายใต้ลวดลายวิจิตรอันเป็นเอกลักษณ์