ผ้าไทย ภูมิปัญญาไทยสู่สากลโลก

  1. สัญญลักษณ์ของทิสโก้ภายในวงกลมรัศมี หมายถึง องค์กรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
  2. ภาพวงกลมที่เกี่ยวพันกัน หมายถึงความร่วมมือของพนักงานที่มีต่อองค์กรและองค์กรที่มีต่อบุคคลทั่วไป
  3. รำลึกถึงอาคารที่เป็นสำนักงานของธนาคารเมื่อเริ่มก่อตั้ง
  4. ตัวเลข 50, ๕๐ หมายถึงปีที่ครบรอบ
  5. อักษรแฝง (Latent Image) ของตัวเลข 2512 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งธนาคาร
  6. อักษรจิ๋ว (Microprint) ของตัวเลข 2562 และ 2019 หมายถึงเป็นทีที่ครบรอบ 50 ปี ของธนาคาร
  7. การทอผ้าแม้จะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น หากก็ยังสามารถสร้างโอกาสให้มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์
  8. ลายไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงขององค์กร
  9. อักษรจิ๋ว (Microprint) ของตัวเลข 50 เป็นปีที่ครบรอบของธนาคาร

ผ้าไทย ภูมิปัญญาไทยสู่สากลโลก : พินิตย์ พันธประวัติ

ศิลปินภาพพิมพ์เทคนิคโบราณที่เหลือน้อยคนแล้วในโลก เพราะต้องอาศัยความชำนาญ แม่นยำ และความอุตสาหะอย่างสูงสุด ชาวไทยล้วนประจักษ์ในผลงานของท่านในฐานะผู้สร้างความงดงามบนธนบัตรไทยหลายรุ่น