บ้าน: บุพเพสันนิวาส

การพาณิชย์ การติดต่อซื้อขาย การขนส่ง กระแสสังคมในวิถีชีวิต เป็นการเคลื่อนตัว เป็นโอกาส เป็นความหวัง สู่ความเจริญรุ่งเรือง

บ้าน: บุพเพสันนิวาส : ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

ศิลปินผู้อุทิศเวลาเพื่อการสอนศิลปะมายาวนาน พร้อมกับการการสื่อความรักความมอบอบอุ่น ทัศนคติที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจผ่านงานศิลปะที่ประณีตละเมียดละไมขั้นสูงสุดสู่สาธารณะเสมอๆ