ไฟสีทอง

สัญลักษณ์ของทิสโก้ได้หมุนลอยตัวสูงขึ้นเฉียงจากมุมล่างซ้ายไปสู่มุมด้านบนขวา โดยได้รับพลังจากเส้นกราฟไฟสีทองอันเป็นพลังบริสุทธ์สะอาด ย่อมผลักดันให้สัญลักษณ์นี้ลอยตัวสูงขึ้นไปอย่างไม่รู้จบ

ไฟสีทอง : อิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ)

ศิลปินชั้นครูคนสำคัญของวงการศิลปะไทย ผู้แน่วแน่ในแนวทางศิลปกรรมนามธรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างลูกศิษย์ระดับศิลปินเอกจำนวนมาก ผลงานของท่านอยู่ในสถานบันสะสมศิลปะสำคัญของไทย และระดับนานาชาติ